Informatie
Lessen
Home
Links
Dit team organiseerde een aantal succesvolle studiedagen, waarop masterclasses gegeven werden door Nederlandse topdocenten en gelegenheid werd geboden voor  discussie en uitwisseling tussen de aanwezige docenten.

Naar aanleiding van gesprekken met docenten en leerlingen werd na het eerste jaar besloten de bond open te stellen voor iedereen die de buikdans een warm hart toedraagt. Dat betekent dat er nu ook studiedagen voor niet-docenten georganiseerd worden. Daarnaast heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden: Ari is afgetreden als voorzitter en heeft zijn functie overgedragen aan Maaike Prüst. Marieke en Roos zetten hun functie als respectievelijk penningmeester en secretaris voort.

Naast het bestuur is er een raad van advies gevormd die inspireert bij het uitzetten van de koers en het doen en laten van de BBN kritisch volgt en ondersteunt. Leden daarvan zijn op dit moment: Judith Scheepstra, Peter Verzijl, Laudie Vrancken en Ron Welters.


Buikdansbond
Voor de naam ‘Buikdans Bond’ hebben de initiatiefnemers bewust gekozen. Waarom ‘buikdans’, terwijl dat woord met zoveel vooroordelen is omgeven en door veel beoefenaars in binnen- en buitenland juist wordt geschuwd? Omdat het ondanks alles toch verreweg de meest bekende en gebruikte naam is voor onze dans. En ‘bond’? Op dat woord is de keuze gevallen vanwege de servicegerichtheid van deze nieuwe organisatie: signalen uit het ‘veld’ oppakken en daar iets mee doen. En laten we eerlijk zijn, ‘buikdansbond’ bekt natuurlijk gewoon lekker. Iedereen die de naam hoort, onthoudt hem meteen, ook mensen die zelf niets met oriëntaalse dans van doen hebben.

Vriend worden
Contact
Vriend worden