REORGANISATIE BUIKDANSBOND
Helaas moeten wij jullie meedelen dat door persoonlijke omstandigheden onze secretaris, Roos Belinfante, haar taken met onmiddellijke ingang heeft moeten stoppen. Dit betekent dat de geplande studiedag op 24 oktober en de shimmy-wedstrijd van 7 november geen doorgang kunnen vinden wegens gebrek aan menskracht.

De overgebleven bestuursleden zijn, naast de andere lopende projecten, druk bezig met de reorganisatie. We zullen binnenkort laten weten op welke manier de BBN haar taken voort zal zetten.

Maaike Prüst
Voorzitter

Om vriend te worden van de BBN klik op de knop: ‘Vriend worden’.
Wij hopen velen van jullie binnenkort te kunnen begroeten!

Maaike Prüst, Marieke van Beek en Roos Belinfante.


Vriend worden